Informàtica i Certificacions

Formacions per la preparació i obtenció de la corresponent certificació acreditativa de la competència digital

acTIC Nivell mitjà                100% online

Curs de preparació a l'examen ACTIC - Nivell mitjà:

 

ü Modalitat: 100% online

ü Durada: 40 hores 

 

El nivell mitjà és el nivell de referència. Consta de 8 competències i no és necessari acreditar el nivell bàsic per presentar-se a l'examen d'aquest nivell.

Add info buttom.

acTIC Nivell mitjà                        Virtual

Curs de preparació a l'examen ACTIC - Nivell mitjà:

 

ü Modalitat: Virtual

ü Durada: 20 hores 

 

El nivell mitjà és el nivell de referència. Consta de 8 competències i no és necessari acreditar el nivell bàsic per presentar-se a l'examen d'aquest nivell.

Add info buttom.

acTIC Nivell avançat           100% online

Curs de preparació a l'examen ACTIC - Nivell avançat:

 

ü Modalitat: 100% online

ü Durada: 40 hores 

 

El nivell avançat inclou 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat del nivell avançat només cal aprovar dues competències, nosaltres et preparem per aquestes dues:

 

    ü C6-Tractament de la informació numèrica

   ü C8-Presentació de continguts

Add info buttom.

acTIC Nivell avançat                   Virtual

Curs de preparació a l'examen ACTIC - Nivell avançat:

 

ü Modalitat: Virtual

ü Durada: 20 hores 

 

El nivell avançat inclou 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat del nivell avançat només cal aprovar dues competències, nosaltres et preparem per aquestes dues:

 

    ü C6-Tractament de la informació numèrica

   ü C8-Presentació de continguts

Add info buttom.

MOS (Microsoft Office Specialist)

MOS (Microsoft Office Specialist) és la certificació idònies per usuaris de productes ofimàtics de Microsoft.

 

Són un estandard mundialment reconegut per demostrar l'habilitat en l'ús de productes d'ofimàtica. Aquests certificats ajuden a cobrir la demanda de personal qualificat que sorgeix als llocs de treball.

 

És l’únic programa de certificació aprovat per Microsoft dissenyat per mesurar i avaluar la capacitat dels usuaris de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces i Outlook).

 

Centre certificador de:

Add info buttom.

Informàtica-Web-Disseny gràfic

Per altres formacions relacionades clica a l'enllaç que més t'interessi

 

Crea un panell de control o Dashboard amb excel                Virtual

CURS CREA UN PANELL DE CONTROL O DASHBOARD AMB EXCEL

 

 

ü Modalitat: 100% VIRTUAL (classes en directe per videoconferència)

ü Durada: 10 hores 

 

 

Aprendre a crear un dashboard o panell de control amb Excel a partir d’una taula de referències, per poder realitzar amb temps real l’anàlisi i el seguiment de l’activitat de la teva empresa i dels objectius establerts, facilitant la presa de decisions i millorant la productivitat.

 

Dirigit a persones a treballadors, persones aturades  o autònoms que el seu lloc de treball estigui relacionat en els següents departaments, entre altres:

 

Administració i Recursos Humans: control de les dades

Direcció: anàlisi de resultats i ajuda en la presa de decisions

Magatzem i logística: control d’estocs en temps real

Comercial: control de compres i  vendes

Producció: control de producció i temps real

 

Add info buttom.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)