Informàtica i Certificacions

CREA UN PANELL DE CONTROL AMB EXCEL                                          Virtual

CURS CREA UN PANELL DE CONTROL O DASHBOARD AMB EXCEL

 

 

ü Modalitat: 100% VIRTUAL (classes en directe per videoconferència)

ü Durada: 10 hores 

 

 

Aprendre a crear un dashboard o panell de control amb Excel a partir d’una taula de referències, per poder realitzar amb temps real l’anàlisi i el seguiment de l’activitat de la teva empresa i dels objectius establerts, facilitant la presa de decisions i millorant la productivitat.

 

Dirigit a persones a treballadors, persones aturades  o autònoms que el seu lloc de treball estigui relacionat en els següents departaments, entre altres:

 

Administració i Recursos Humans: control de les dades

Direcció: anàlisi de resultats i ajuda en la presa de decisions

Magatzem i logística: control d’estocs en temps real

Comercial: control de compres i  vendes

Producció: control de producció i temps real

 

Add info buttom.

Formacions per la preparació i obtenció de la corresponent certificació acreditativa de la competència digital

ACTIC Nivell mitjà                100% online

Curs de preparació a l'examen ACTIC - Nivell mitjà:

 

ü Modalitat: 100% online

ü Durada: 40 hores 

 

El nivell mitjà és el nivell de referència. Consta de 8 competències i no és necessari acreditar el nivell bàsic per presentar-se a l'examen d'aquest nivell.

Add info buttom.

ACTIC Nivell mitjà                        Virtual

Curs de preparació a l'examen ACTIC - Nivell mitjà:

 

ü Modalitat: Virtual

ü Durada: 20 hores 

 

El nivell mitjà és el nivell de referència. Consta de 8 competències i no és necessari acreditar el nivell bàsic per presentar-se a l'examen d'aquest nivell.

Add info buttom.

ACTIC Nivell avançat           100% online

Curs de preparació a l'examen ACTIC - Nivell avançat:

 

ü Modalitat: 100% online

ü Durada: 40 hores 

 

El nivell avançat inclou 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat del nivell avançat només cal aprovar dues competències, nosaltres et preparem per aquestes dues:

 

    ü C6-Tractament de la informació numèrica

   ü C8-Presentació de continguts

Add info buttom.

ACTIC Nivell avançat                   Virtual

Curs de preparació a l'examen ACTIC - Nivell avançat:

 

ü Modalitat: Virtual

ü Durada: 20 hores 

 

El nivell avançat inclou 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat del nivell avançat només cal aprovar dues competències, nosaltres et preparem per aquestes dues:

 

    ü C6-Tractament de la informació numèrica

   ü C8-Presentació de continguts

Add info buttom.

MOS (Microsoft Office Specialist)

MOS (Microsoft Office Specialist) és la certificació idònies per usuaris de productes ofimàtics de Microsoft.

 

Són un estandard mundialment reconegut per demostrar l'habilitat en l'ús de productes d'ofimàtica. Aquests certificats ajuden a cobrir la demanda de personal qualificat que sorgeix als llocs de treball.

 

És l’únic programa de certificació aprovat per Microsoft dissenyat per mesurar i avaluar la capacitat dels usuaris de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces i Outlook).

 

Centre certificador de:

Add info buttom.

Exàmens de certificacions

Actualment, Fabra Formació prepara als alumnes per la obtenció del corresponent certificat que vulgui obtenir:

 

  • ACTIC mitjà 
  • ACTIC avançat
  • MOS (Micosoft Office Specialist) 
  • MCAS (Microsoft Certified Application Specialist)

 

Agenda formacions

FORMACIONS VIRTUALS

(classes en directe)

ORGANITZEM EL TEU CASAL D'ESTIU 2021

FORMACIÓ ONLINE