Calendari cursos presencials

 

CURS DE GESTIÓ DE MAGATZEM, ESTOCS I INVENTARI, amb una durada de 15 hores.

 

Data d´inici i finalització: del 08/03/2016 al 10/03/2016

Horaris: de 9:00-14:00h.

Durada: 15 hores.

 Lloc a realitzar el curs: A les instal·lacions del Complex Can Bosch de Rosselló.

 

En aquest curs donarem a conèixer diversos temes i els objectius del mateix són els següents:

 

 

 • Aplicar els diferents indicadors de la gestió d'estocs i inventari per tal d'optimitzar aquesta gestió.
 • Conèixer que s'entén per magatzem i distingir els diferents elements que interaccionen en ell.
 • Conèixer les diferents estratègies de gestió de magatzems per tal d'optimitzar-lo.
 • Implementar indicadors que permetin el seguiment de la gestió del magatzem i que també permetin la millora contínua del mateix.
 • Saber interpretar el tipus d'inventari amb el qual es treballa.
 • Aplicar el millor mètode de gestió de l'inventari.
 • Conèixer i calcular l'estoc de seguretat òptim.
 • Calcular els costos de l'inventari, punt i quantitat de reaprovisionament.

__________________________________________________________________CURS DE DISSENY D'APARADORS, amb una durada de 10 hores.

El disseny d'un aparador és fonamental per al posicionament d'un producte. Combinant elements d'art, disseny i màrqueting, l'aparador ha de generar conceptes visuals, d'acord a la imatge que una marca, una companyia o un establiment vol donar, per tal d’arribar al consumidor final.

L'aparador és la finestra del teu establiment, dóna-li la importància que és mereix.

 

En aquest curs donarem a conèixer diversos temes:

 

 1. Anàlisi del comerç.
 2. Visual Merchandising.
 3. La Importància de la il·luminació
 4. El joc cromàtic
 5. Tipus de materials que es poden utilitzar
 6. Tendències i moda
 7. Planificació dels espais
 8. Distribució dels productes i volums

 

Data d´inici i finalització: del 19/02/2015 al 20/02/2016

Horaris: dia 19/02/2016 de 15:30 a 20:30 h. i dia 20/02/2016 de 10:00-15:00 h.

Durada: 10 hores.

Lloc a realitzar el curs: A les instal·lacions de l´oficina Jove del Pla d´Urgell.

 __________________________________________________________________

 

CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR, amb una durada de 10 hores.

 

El monitor de menjador és el professional que treballa en les escoles i dóna suport a les funcions educatives en l'espai de menjador i el de lleure. Les seves funcions varien segons el centre educatiu i l'edat dels nens/es que atengui, les principals són: donar suport en l'educació dels hàbits alimentaris i d'higiene, vetllar per al compliment d'horaris, torns d'accés i sortida del menjador, manteniment del menjador, fomentar l'´autonomia dels nens per a que mengin, dinamitzar espais d'oci i promoure la participació en jocs d'equip, entre altres.

En aquest curs donarem a conèixer diversos temes:

 • El menjador escolar.
 • El joc.
 • El grup.
 • Educació en el lleure.
 • Desenvolupament social del nen o adolescent.
 • Els conflictes i la seva resolució al menjador escolar.
 • Integració de persones amb necessitats educatives especials.
 • Hàbits d'higiene.
 • Fonaments bàsics de dietètica i nutrició.
 • Primers auxilis.

Data d'inici i finalització: del 13/02/2016 al 05/03/2016

 

Dies i horaris: de 09:00-14:00h.

 

Lloc a realitzar el curs: A les instal·lacions del centre de formació de Lleida.

 

__________________________________________________________________

 

CONDUCTOR DE CARRETÓ ELEVADOR, amb una durada de 10 hores.

 

Qui ha de realitzar el curs? Tot aquell treballador que faci servir el carretó elevador ocasional o habitualment en el desenvolupament del seu treball.

 

Segons el RD 1215/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball, la conducció d'equips automotors (carretons elevadors) estarà reservada als treballadors que hagin rebut una formació específica per la seva conducció segura.

 

Data d'inici i finalització: del 12/02/2016 al 13/02/2016.

 

Dies a la setmana: divendres i dissabte.

 

Horaris: Divendres 12/02/2016 de 16:00 a 22:00 (part teòrica), i dissabte 13/02/2016 de 9:00-13:00 (part pràctica).

 

Lloc a realitzar el curs: 

 • Part teòrica a les instal·lacions del centre de formació de Lleida
 • Part pràctica, en un centre de treball proper a Lleida (es realitza assegurança als alumnes per aquest dia).

__________________________________________________________________

 

CURS DE CERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL (CAP)-FORMACIÓ INICIAL, amb una durada de 140 hores.

 

Les persones que han de realitzar el curs de formació inicial CAP per al transport de viatgers o mercaderies és per a aquells conductors que obtinguin un permís de conducció D1, D1+E, D o D+E  després de l'11 de setembre de 2008, i per a tots/tes els/les conductors/ores que obtinguin un permís de conducció C1, C1+E, C o C+E, després de l'11 de setembre de 2009, els quals hauran de rebre una formació inicial i superar un examen per obtenir el CAP.

 

El conjunt de conductors/ores professionals que hagin obtingut els permisos comentats, amb data anterior a les indicades no han de fer el curs d'obtenció del CAP (curs de Formació Inicial de 140 hores), però hauran de passar obligatòriament per una formació contínua per obtenir el Certificat d' Aptitud Professional (CAP) (curs de Formació Contínua de 35 hores) i la targeta de qualificació de conductor/ora. Aquest últim s´ha de renovar cada cinc anys.

 

Data d´inici i finalització: del 07/03/2016 al 08/04/2016. 

 

Dies a la setmana: de dilluns a dissabte.

 

Horaris: De Dilluns a Divendres de 19:00h a 23:15h (15 minuts descans)

             Dissabte 12 de març de 8:00h a 15:30h (30 minuts descans)

             Dissabte 16 d'abril de 8:00h a 15:30h (30 minuts descans)

             Dies 23 i 28 de març festius

 

Lloc a realitzar el curs: A les instal·lacions del centre de formació de conducció vial de Lleida.

 

__________________________________________________________________

 

CURS DE CERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL (CAP)-FORMACIÓ CONTíNUA, amb una durada de 35 hores.

 

El curs està dirigit a: aquells conductors que obtinguin un permís de conducció D1, D1+E, D o D+E  després de l'11 de setembre de 2008, i per a tots/tes els/les conductors/ores que obtinguin un permís de conducció C1, C1+E, C o C+E, després de l'11 de setembre de 2009, els quals hauran de rebre una formació inicial i superar un examen per obtenir el CAP.

 

El conjunt de conductors/ores professionals que hagin obtingut els permisos comentats, amb data anterior a les indicades no han de fer el curs d'obtenció del CAP (curs de Formació Inicial de 140 hores), però hauran de passar obligatòriament per una formació contínua per obtenir el Certificat d' Aptitud Professional (CAP) (curs de Formació Contínua de 35 hores) i la targeta de qualificació de conductor/ora. Aquest últim s´ha de renovar cada cinc anys.

 

 

Data d´inici i finalització: del 15/04/2016 al 24/04/2016. 

 

Dies a la setmana: de divendres a diumenge

 

Horaris: Divendres de 19:00h a 23:30h 

             Dissabte i diumenges de 8:00h a 15:30h 

             

 

Lloc a realitzar el curs: A les instal·lacions del centre de formació de conducció vial de Lleida.

 

__________________________________________________________________

 

CURS DE TACÒGRAF DIGITAL, amb una durada de 6 hores.

 

Segons el nou reglament 165/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de febrer de 2014 relatiu als tacògrafs en el transport per carretera, derogant el nº 3821/85 i modificant el nº 561/2006, en el seu article 33 diu: “Les empreses de transport han de garantir que els seus conductors reben la formació i les instruccions adequades pel que fa al correcte funcionament dels tacògrafs, siguin digitals o analògics. Han de dur a terme comprovacions periòdiques per assegurar-se que els seus conductors els utilitzen correctament i no oferiran als seus conductors incentiu algun, directe o indirecte, que pogués animar-los a fer un ús indegut dels tacògrafs.”

 

El curs està dirigit a: Empresaris i treballadors del sector del transport en general i especialment als conductors professionals.

 

Data d´inici i finalització: 05/03/2016

 

Horari: de 09:00 a 15:00 h

 

 

Lloc a realitzar el curs: A les instal·lacions del centre de formació de conducció vial de Lleida.

________________________________________________________________________

 

Fabra Formació realitza la gestió i  l'organització de la formació, a més de la gestió de la formació a través de "Fundación Tripartita para la Formación", per tal que la formació sigui 100% bonificable, en el cas que s´escaigui.

 

Totes aquelles persones interessades en realitzar algun dels cursos comentats o ampliar la informació, poden posar-se en contacte en nosaltres a través del número de telèfon 617344323 o del correu electrònic a fabra@fabraformacio.com.

 

 

 

 

 

Go back button

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)