Àrea de salut i benestar

BENEFICIS DE L'EXERCICI FÍSIC EN ELS INFANTS

 

Socialment cada vegada som més conscients de la importància d'adquirir uns hàbits saludables. Malauradament ens trobem infants amb sobrepès i altres malalties causades pels mals hàbits, per això és important des de petits incorporar en la vida dels infants la pràctica de l'exercici físic acompanyada d'uns bons hàbits alimentaris, per contribuir en el seu creixement com a persones sanes que podrien ser.

 

 

EL COS I L'EXPRESSIÓ CORPORAL EN ELS NENS

 

El cos, la nostra imatge, tot allò que ens permet comunicar-nos amb els altres i que sovint no hi donem la importància que es mereix. El cos mostra tot allò que sentim, pot ser a través d'un plor, una rialla, a vegades inclús d'un mal de panxa, els infants es comuniquen a través del cos perquè moltes vegades no saben expressar amb paraules allò que senten.

 

 

DESENVOLUPAMENT MOTRIU I QUALITAT DE VIDA

 

Els primers anys de vida dels infants, és una constant d'aprenentatges motrius. Qualsevol moment és una gran ocasió per créixer i millorar. Ara bé, aquests aprenentatges van acompanyats d'uns altres de cognitius i afectius tot afavorint el desenvolupament de l'infant i posteriorment contribuint en una millor qualitat de vida de la persona.

 

 

EL JOC

 

El joc és la principal activitat de tot infant. Per a ells és una activitat seriosa, per a nosaltres, els adults, un gran recurs per afavorir el seu creixement. De jocs en podem trobar de tot tipus i qualsevol ocasió es pot convertir en un simple joc i un gran aprenentatge. Trobar moments per jugar amb ells és beneficiós per la relació infant/adult.

 

 

INICIACIÓ ESPORTIVA, OBRIM LA PORTA A L'ESPORT

 

L'edat per iniciar-se a la pràctica esportiva no ve determinada, tot depèn del desenvolupament i del moment de cada infant. Som molts els que creiem que cal practicar esport, però com és la iniciació que oferim als nostres infants? Sovint els infants de ben petits s'especialitzen en un esport en concret. És important reflexionar sobre aquesta iniciació i plantejar un seguit d'activitats físiques que permetin un ampli aprenentatge motriu per després, de més grans, poder-se especialitzar en un esport en concret.

 

 

FOMENT D'HÀBITS DE VIDA SALUDABLES

 

Promoure la salut i l'adquisició d'hàbits de vida saludables, incorporant conceptes de nutrició i dietètica.

 

L'alimentació equilibrada i l'activitat física.

 

 

PRIMERS AUXILIS

 

ü Definició de primers auxilis.

ü Cadena de supervivència.

ü Assistència inicial (ABC).

ü Posició lateral de seguretat (PLS).

ü Què és la reanimació cardiopulmonar (RCP)?

ü Suport Vital Bàsic (SVB).

ü Ennuegament, obstrucció de la via aèria.

ü Cremades, hemorràgies, ferides, traumatismes.

ü Lipotímia, síncope o xoc. Insolació i cop de calor.

ü Ofegament/asfixia per immersió.

 

 

LA PREVENCIÓ EN EL CONSUM DE DROGUES

 

Mitjançant la millora de les habilitats educatives dels pares, la comunicació, l'establiment de normes i la supervisió de la conducta, podrem modificar els factors de risc i de protecció de l'entorn familiar, per prevenir l'abús de drogues en els pre adolescents.  Impulsar una cultura de l'oci sense la utilització de drogues. Informar i educar perquè desenvolupin estils de vida positius, saludables i autònoms. També parlarem de:

 

ü Epidemiologia i evolució del consum.

ü Principals drogues i problemes clínic associats.

ü Estimulants: drogues de síntesi. Cocaïna.

 

 

PROCESSOS MÉS COMUNS DURANT LA INFÀNCIA

 

Donar a conèixer als pares i mares i/o al professorat quines són les patologies més comuns en la infància.

 

Asma, al·lèrgies alimentàries, epilèpsia i diabetis.

 

 

TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

 

ü Anorèxia i bulímia nerviosa.

ü Població de risc.

ü Signes i símptomes.

ü Detecció precoç.

ü Repercussions en la salut.

ü Prevenció primària i secundària.

 

 

SIGNES I SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DEL NEN I ADOLESCENT

 

En aquesta xerrada a banda de què el ponent faci una introducció i descripció dels símptomes més freqüents, pretenem que sigui una xerrada molt oberta, amb torn de preguntes, inquietuds i dubtes que els pares puguin tenir respecte a la temàtica, per a què se'ls pugui contestar i resoldre.

 

Parlarem de:

 

ü Febre i tos.

ü Cefalea i convulsions.

ü Exantema.

ü Enuresis i altres símptomes urinaris.

ü Rinorrea, otàlgia i dolor de gola.


 

CARACTERÍSTIQUES DEL CREIXEMENT I EL DESENVOLUPAMENT

 

El creixement i desenvolupament constitueixen dos processos complexes que incorporen nombrosos factors els quals són sotmesos a una gran varietat d'influències. La interacció entre factors genètics i de l'entorn donen com a resultat una persona complexa, de tal manera que cada nen ha de ser considerat com el resultant de totes les possibilitats canviants.

 

Parlarem de les etapes de l'edat pediàtrica: prenatal, neonatal, lactant, primera infància, infància mitja i adolescència.

 

 

L'ALIMENTACIÓ A CADA ETAPA

 

ü Lactància materna.

ü Alimentació del nounat i el lactant.

ü Alimentació des del primer any fins l'adolescència.

 

 

SEGUIMENT DE LA SALUT INFANTIL

 

Explicarem breument el desenvolupament biològic i el creixement físic del nen o adolescent. Parlarem del:

 

ü Creixement i maduració del cervell: son i vigília, evacuació intestinal i urinària.

ü Desenvolupament normal: motor, capacitats sensorials i perceptives.

ü Desenvolupament psicosocial: la parla i el llenguatge.

ü Desenvolupament segons les etapes: preescolar i escolar.

ü Les vacunes i calendari de vacunacions a Catalunya.

 

 

SEXUALITAT I CONDUCTES DE RISC DURANT LA ADOLESCÈNCIA

 

ü El desenvolupament sexual.

ü Factors desencadenants al dany i factors protectors.

ü Malalties de transmissió sexual.

ü Embaràs i adolescència.

 

 

Per obtenir més informació, si us plau, contacta amb nosaltres.


Go back buttom

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)