PREPARACIÓ acTIC - NIVELL AVANÇAT

OBJECTIUS

  • Dominar de manera àmplia l’ús de les TIC.
  • Aconseguir que la persona usuària tingui capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC.
  • Aconseguir que la persona usuària sigui capaç de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.

CONTINGUTS

Per obtenir el certificat el nivell avançat cal superar com a mínim dues competències, és per això que et preparem per aquestes:

 

  • C6. Tractament de la informació numèrica
  • C8. Presentació de continguts

 

DESTAQUEM

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

FORMACIÓ PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ

FORMACIÓ PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT

FORMACIÓ PREPARACIÓ 

CATALÀ C2

CURS MANIPULACIÓ ALIMENTS

100% online

CURS AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

100% online

CURS PRIMERS AUXILIS

100% online