PREPARACIÓ EXAMEN DE NIVELL B1 ANGLÈS

OBJECTIUS

 • Treure partit a un repertori ampli però senzill de vocabulari, estructures i fórmules apreses.
 • Posar en joc els coneixements generals del món hispà (referents culturals, normes i convencions de caràcter sociocultural) que necessiten per desenvolupar-se en les diferents transaccions en què participen.
 • Comunicar adequadament en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat per adaptar-se a diferents situacions.
 • Expressar amb raonable correcció, encara que vacil·lin o facin pauses per pensar el que diran i cometin errors (especialment de pronunciació) sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió.
 • Saber com demanar a algú que aclareixi o desenvolupi allò que acaba de dir.
 • Ser capaç de realitzar les transaccions que es requereixen en l'organització d'un viatge o durant el desenvolupament o en situacions menys habituals en comerços, agències de lloguer de cotxes, oficines de correus, bancs, etc.
 • Preparar els alumnes per presentar-se amb garanties d'èxit als exàmens oficials dels nivells A1 al B2 del Marc Comú Europeu i del First Certificate.

CONTINGUTS

 

Tema 1. Let me introduce yourself

 • Need for a change.
 • Just what I am looking for!!!
 • Welcome to Edinburgh.
 • Getting to know my host family. 

Tema 2. Once upon a time

 • A strange night.
 • The poets corner.
 • Once upon a time in England.
 • The storyteller. 

Tema 3.   Enjoy your trip! 

 • What a difficult decision!
 • Getting ready.
 • Destination: Ireland.
 • Auld lang syne. 

Tema 4.   I haven't seen you for ages 

 • I 've never tried it before!
 • Yummy, yummy!
 • The bill, please.
 • Enjoy your meal! 

Tema 5.   How can I help you? 

 • I'm a shopaholic.
 • Shopping at Harrods.
 • How can I help you?
 • I want my money back. 

Tema 6.   I'm into new technology

 • I 'm a technophile.
 • My first day at work.
 • It 's so exciting!
 • I am the best candidate for that job! 

Tema 7.   If I were in your shoes

 • If I could, I would.
 • I wish I could study at Oxford!
 • It 's so exciting!
 • Dear Mr Jones. 

Tema 8.   I'm not feeling a hundred per cent

 • I need a rest!.
 • I feel under the weather!
 • The honour of the knight.
 • Beyond words. 

Tema 9.   Farewell

 • The film is being shot.
 • Would you fancy a rom-com?
 • Definitely!
 • I 'll miss you!

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)