PREPARACIÓ CATALÀ NIVELL B2

CONTINGUT

 

Amb el Curs Català B2 podràs reforçar conceptes gramaticals i ortogràfics, ampliar el vocabulari i lèxic, així com dominar la llengua a un nivell intermedi avançat. En acabar la formació, tindràs els coneixements necessaris per mantenir converses d'un nivell d'especialització alt sobre temàtiques molt diverses amb fluïdesa i naturalitat. També seràs capaç de produir textos clars per expressar opinions i analitzar situacions, fer peticions i donar instruccions. Per acabar, exercitaràs la comprensió oral i escrita amb l'objectiu d'entendre textos i àudios complexos sobre temes concrets i abstractes, fins i tot de caràcter tècnic.

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. M'ALEGRO DE VEURE'T, QUANT DE TEMPS SENSE VEURE'T!

 

1. Comprensió oral. Presentacions

 

2. Comprensió escrita. Descripcions

 

3. Gramàtica. Les síl·labes

 

4. Regles ortogràfiques

 

5. Expressió oral. Donar instruccions

 

6. Expressió escrita. Missatges informals

 

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. PER MOLTS ANYS!

 

1. Comprensió oral. Celebracions

 

2. Comprensió escrita. Invitacions

 

3. Gramàtica. Articles i demostratius

 

4. Gramàtica. Substantius i adjectius

 

5. Expressió oral. Demanar i donar informació

 

6. Expressió escrita. Missatges formals

 

 

UNITAT DIDÀCTICA 3. PER FI VACANCES!

 

1. Comprensió oral. Avisos

 

2. Comprensió escrita. Guia turística

 

3. Gramàtica. Pronoms possessius i interrogatius

 

4. Els quantificadors

 

5. Expressió oral. Atenció telefònica

 

6. Expressió escrita. Impresos

 

 

UNITAT DIDÀCTICA 4. TE N'HAS ASSABENTAT?

 

1. Comprensió oral. Notícies

 

2. Comprensió escrita. Premsa escrita

 

3. Gramàtica. Preposicions i adverbis

 

4. Pronoms "dèbils"

 

5. Expressió oral. Expressar opinió

 

6. Expressió escrita. Articles

 

 

UNITAT DIDÀCTICA 5. TOCA TREBALLAR!

 

1. Comprensió oral. Entrevista de treball

 

2. Comprensió escrita. Carta de presentació

 

3. Gramàtica. Pronoms relatius i conjuncions

 

4. Verbs regulars i irregulars

 

5. Expressió oral. Videocurrículum

 

6. Expressió escrita. Comunicacions a l'oficina

 

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)