MONITOR/A MENJADOR ESCOLAR

OBJECTIUS

 • Conèixer el menjador escolar dins de tot l'àmbit educatiu, així com el funcionament del mateix.
 • Conèixer les diferents necessitats nutricionals dins de l'etapa escolar, així com la importància d'una
 • bona alimentació per a la millora de la salut
 • Saber el perfil que ha d'excercir professionalment el/la monitor/a de menjador escolar.
 • Donar a conèixer a l'alumnat els conceptes i recursos necessaris per desenvolupar les diferents tasques.
 • La coordinació del menjador escolar.
 • Garantir una qualitat en el servei i l'atenció pedagògica als infants.

CONTINGUTS

TEMA 1. El menjador escolar com a àmbit educatiu

 1. Introducció al menjador escolar.
 2. Importància del menjador escolar en la comunitat educativa.
 3. El menjador escolar en el Projecte Educatiu de Centre.
 4. Propostes de millora.

TEMA 2. Funcionament dels menjadors escolars

 1. Objectius.
 2. Funcionament del menjador escolar.
 3. Usuaris/àries del menjador escolar.
 4. Clàusules administratives.
 5. Atribucions del Consell Escolar, de l'Equip Directiu i del personal col·laborador en relació amb el menjador escolar.
 6. Atenció a l'alumnat usuari del servei de menjador escolar.
 7. Ubicació del servei de menjador escolar.

TEMA 3. Perfil professional de el/la monitor/a de menjador escolar

 1. L'animació sociocultural en l'àmbit educatiu: horitzó de l'activitat professional de el/la monitor/a de menjadors escolars.
 2. Funcions de el/la monitor/a de menjadors escolars.
 3. Estils educatius.
 4. Exigències formatives.
 5. Competències professionals de el/la monitor/a de menjadors escolars.

TEMA 4. Educació per a la salut i educació nutricional

 1. Educació per a la salut.
 2. L'escola promotor de salut.
 3. L'educació per a la salut des del menjador escolar.

TEMA 5. Necessitats nutricionals en l'etapa escolar

 1. Conceptes generals de nutrició.
 2. Requeriments nutricionals.
 3. Dieta saludable.
 4. La nutrició dels infants de 2-6 anys
 5. Alimentació de el/la nen/a escolar.
 6. Nutrició en l'adolescència.

TEMA 6. La dieta equilibrada

 1. Introducció.
 2. Què és una dieta equilibrada?
 3. El consum d'aliments en les diferents hores del dia.
 4. Els additius en els aliments.
 5. La preparació dels aliments.
 6. Els menús escolars.

TEMA 7. L'higiene bucal

 1. La cura de les dents.
 2. Com netejar-se les dents.
 3. Malalties bucodentals.

TEMA 8. Intolerància i al·lèrgies alimentàries

 1. Conceptualització.
 2. Intolerància als aliments.
 3. Al·lèrgies alimentàries.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)