PRIMERS AUXILIS

OBJECTIUS

 • Que l'alumnat adquireixi els coneixements més bàsics dels primers auxilis, amb la finalitat d'oferir una primera ajuda a la persona o persones afectades en una situació d'emergència.
 • Donar a conèixer aquelles situacions que poden ser més comuns.
 • Donar unes directrius de les actuacions a realitzar en cada cas. 

CONTINGUTS

Tema 1. Introducció

 • Què són els primers auxilis.
 • Què és la cadena de supervivència.
 • Els 4 passos.

Tema 2. Assistència inicial

Valoració ABC.

Com valorar la consciencia, la respiració i la circulació.

Immobilització de la columna cervical.

Tema 3. La posició de seguretat (PLS)

Tema 4. La reanimació cardiopulmonar (RCP)

 • RCP en persones adultes i nens o nenes grans.
 • RCP en nens o nenes d’1 a 8 anys.
 • RCP en menors d’1 any.

Tema 5. Ennuegament i obstrucció de la via aèria

 • Distinció de la gravetat.
 • Primers auxilis.
 • Maniobres de desobstrucció segons edat.

Tema 6. Cremades

 • Gravetat i primers auxilis.
 • Cremades solars.

Tema 7. Hemorràgies

 • Primers auxilis segons el tipus d’hemorràgia

Tema 8. Ferides

 • Definició i primers auxilis.

Tema 9. Traumatismes

 • Primers auxilis.
 • Traumatisme cranioencefàlic.

Tema 10. Lipotímia, síncope, xoc

 • Primers auxilis en la lipotímia i el síncope.
 • Primers auxilis en el xoc.

Tema 11. Insolació i cop de calor

 • Primers auxilis en la insolació.
 • Primers auxilis en el cop de calor i la farmaciola.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)