EXCEL 2016 - NIVELL AVANÇAT

OBJECTIUS

 • Adquirir els coneixements necessaris per compondre fórmules de qualsevol tipus, saber utilitzar les característiques més avançades i noves com les taules dinàmiques, diagrames o gràfics dinàmics aprendre a utilitzar les funcions més útils d'Excel 2016, efectuant amb elles operacions de cerca i decisió treballar amb llibres compartits .

CONTINGUTS

TEMA 1. Funcions per treballar amb números

 • Funcions i fórmules. Sintaxi. Utilitzar funcions en Excel.
 • Funcions matemàtiques i trigonomètriques.
 • Funcions estadístiques.
 • Funcions financeres.
 • Funcions de bases de dades.

TEMA 2. Les funcions lògiques

 • La funció SUMAR.
 • La funció COMPTAR.
 • La funció MITJANA.
 • La funció condicional SI.
 • La funció O.
 • La funció I.
 • Formats condicionals.

TEMA 3. Funcions sense càlculs i per treballar amb texts

 • Funcions de text.
 • Funcions d'informació.
 • Funcions de data i hora.
 • Funcions de cerca i referència.

TEMA 4. Els objectes en Excel

 • Inserció d'objectes dins un full de càlcul.
 • Inserció d'imatges predissenyades.
 • Inserció d'imatges des de Fitxer.
 • Inserció de formes predefinides.
 • Creació de Text Artístic.
 • SmartArt.
 • Quadres de text.
 • Inserir símbols.
 • Equacions.

TEMA 5. Gràfics en Excel

 • Elements d'un gràfic.
 • Tipus de gràfics.
 • Creació d'un gràfic.
 • Modificació d'un gràfic.
 • Esborrat d'un gràfic.

TEMA 6. Treball amb dades

 • Validacions de dades.
 • Realització d'esquemes.
 • Creació de taules o llistes de dades.
 • Ordenació de llista de dades, per un o més camps.
 • Ús de filtres.
 • Càlcul de subtotals.

TEMA 7. Plantilles i Macros en Excel

 • Concepte de plantilla. Utilitat.
 • Plantilles predeterminades a Excel.
 • Crear plantilles de llibre.
 • Crear plantilles personalitzades amb l'Excel.
 • Ús i modificació de plantilles personalitzades.
 • Concepte de macros.
 • Creació duna macro.
 • Executar macros.
 • Nivell de seguretat de macros.

TEMA 8. Formularis i anàlisi de dades en Excel

 • Concepte de formulari. Utilitat.
 • Anàlisi dels botons de formularis.
 • Creació de formularis.
 • Anàlisi hipotètica manual.
 • Anàlisi hipotètica amb taules de dades.
 • Buscar objectiu.
 • Solver.

TEMA 9. Revisió i treball amb llibres compartits

 • Gestió de versions, control de canvis i revisions.
 • Inserció de comentaris.
 • Protecció de full de càlcul.
 • Protecció d´un llibre.
 • Creació i ús de llibres compartits.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)