EXCEL 2016 - NIVELL INICIAL

OBJECTIUS

 • Disposar de la informació continguda en una full de càlculs de manera aproximada a una base de dades.
 • Adquirir els coneixements necessaris per fer l'intercanvi d'informació utilitzant suports informàtics de configuració diversa com fulls de càlcul o arxius de textos, que agilitin el traspàs d'informació.
 • Conéixer els conceptes bàsics per començar a treballar amb el full de càlcul d'excel 2016 i els diferents formats de fulls de càlcul adquirint la capacitat per a la creació de fórmules.

CONTINGUTS

TEMA 1. Introducció a Microsoft Excel

 • Concepte de Full de Càlcul. Utilitat.
 • Microsoft Excel 2016. Requisits del sistema.
 • Fulls de càlcul i Microsoft Excel.
 • Instal·lació d'Excel. Requisits del sistema.
 • Accés a l'aplicació. Anàlisi de la finestra principal. Sortir d'Excel.
 • Cel·les, Files, Columnes, Fulles i Llibres.

TEMA 2. Començar a treballar amb Excel

 • Moviment pel full.
 • Començament del treball: Introduir dades. Tipus de dades.
 • Edició, correcció i eliminació de dades.
 • Moviment per la finestra. Zoom de pantalla.
 • Nom de full. Color d'etiqueta. Inserir fulles. Eliminar fulles.
 • Operacions bàsiques d'arxiu i propietats.

TEMA 3. Fòrmules i operacions bàsiques amb Excel

 • Fòrmules amb Excel.
 • Recàlcul automàtic i manual.
 • Buscar i substituir dades d'Excel.
 • Ajuda amb l'ortografia, sinònims i traducció.
 • Inserir files i columnes. Eliminar files i columnes.
 • Ajuda de Microsoft Excel.

TEMA 4. Seleccionar i donar format a fulles de càlcul

 • Modificació de l'aparença d'un full de càlcul.
 • Format de cel·la.
 • Amplada i alçada de les columnes i files.
 • Ocultació i visualització de columnes, files o fulls de càlcul.
 • Format del full de càlcul.
 • Grandària i combinació de cel·les.
 • Colors i textures.
 • Tipus de línies de separació.
 • Canvi de nom d'un full de càlcul.
 • Autoformats o estils predefinits.

TEMA 5. Impressió de fulls de càlcul

 • Selecció de zones d'impressió.
 • Selecció d'especificacions d'impressió.
 • Configuració de pàgina.
 • Vista preliminar.
 • Formes d'impressió.
 • Configuració d'impressora.

TEMA 6. Rangs en Excel. Operacions amb el portapapers

 • Concepte de rang. Rangs i selecció de cel·les.
 • Operacions amb rangs.
 • Inserció i eliminació.
 • Copiat o reubicació de: cel·les o rangs de cel·les i de fulles de càlcul.
 • Aplicar formats d'unes cel·les a les altres.
 • Opcions de pegat especial. Enllaços.
 • Pilars bàsics d'Excel.
 • Farciment ràpid d'un rang.

TEMA 7. Operacions de seguretat en Microsoft Excel. Operacions avançades

 • Protecció d'un full de càlcul.
 • Protecció d'un llibre.
 • Creació i ús de llibres compartits.
 • Dividir i immobilitzar files o columnes.
 • Opcions de visualització.
 • Importació des d'altres aplicacions.
 • Configuració i personalització d'Excel.
 • Les fitxes de la cinta d'opcions a la finestra principal d'Excel.
 • Ús de mètodes de tecla abreviada solucions.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)