Selecciona idioma                                                                    Selecciona idioma


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

i

REPASSOS D'ASSIGNATURES

MODALITAT VIRTUAL (classes en directe per plataforma)

Curs 2020/2021

 

²  Vols continuar realitzant activitats extraescolars aquest curs?

²  Creus que necessitaràs classes de reforç/repàs d'alguna assignatura?

² La teva escola o col·legi no ofereix les activitats que voldries realitzar?

²  No vols o creus que no et trobaràs còmode al tenir contacte amb altres grups de convivència que no sigui el teu de l'escola pel tema COVID-19?

²  T'interessa realitzar les activitats extraescolars des de casa?

 

DONCS FABRA FORMACIÓ T'OFEREIX TOT AIXÒ I MÉS!

 

Aquest curs 2020/2021, serà un curs especial arrel la situació excepcional provinguda pel COVID-19 i des de Fabra Formació volem donar el recolzament a les famílies i als nens i nenes per a què us encaixi tot una mica millor.

Us oferim la possibilitat de realitzar activitats extraescolars o repàs d'alguna assignatura que el nen/a necessiti reforç, tot des de casa vostra.

D'aquesta manera els nens i nenes podran tenir contacte i conèixer nous companys, crear una rutina setmanal a part de la de l’escola, aprenem una activitat, ens divertim, gaudim i molts altres beneficis.

 

ACTIVITATS:

Fabra Formació realitza una proposta amb diferents activitats extraescolars que podreu observar en el Planing d’activitats, juntament amb la proposta de repàs de totes les assignatures.

 

DIRIGIT A:

Nens i nenes d'Educació Infantil, Primària i Secundària

 

DURADA:

Les activitats es realitzaran durant el curs escolar:

Data d'inici: 1 d’octubre de 2020

Data de fi: 31 de maig de 2021

 

COM?

Les classes s'impartiran en format virtual (classes en directe, on el professor/a i els alumnes es connecten per plataforma).

 

 

HORARIS I QUOTES:

Aquí trobaràs el planing d'activitats extraescolars en format virtual que proposem per al curs 2020/2021, amb els respectius horaris, cursos i quotes.

La quota per alumne s'estableix sense IVA, ja que les activitats proposades estan exemptes per normativa.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Aquí trobareu els diferents enllaços on podreu trobar una descripció més acurada de les activitats que us proposem.

FUNNY ENGLISH

LEARNING ENGLISH

SPEAK ENGLISH

ENGLISH (preparació examen oficial B1)

ENGILÒGIC

INFO FLASH

DESIGN APP’S

VIDEO GAMES

MOU EL COS

 

REPÀS D'ASSIGNATURA/ES

QUE NECESSITO?

 

Només necessitaràs un ordinador, una tablet o un mòbil amb connexió a internet.

Les classes en directe estaran realitzades per professorat especialitzat en la matèria.

Les classes i/o activitats que Fabra Formació duran a terme seran adaptades segons els nivells i les peculiaritats de cada grup. 

SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS:

Les classes s'avaluen de manera contínua per a poder portar un control de l'evolució de l'alumne.

 

Mantenim els pares/tutors informats sobre el progrés d'aprenentatge dels seus fills, mitjançant un butlletí trimestral d’observacions, on s’anoten aspectes del desenvolupament de l'alumne, com la seva actitud, el seu rendiment, el treball realitzat, l'assimilació dels coneixements adquirits al llarg del curs i altres observacions que es considerin importants.

 

Es realitza un control d’assistència a cada jornada i previ l’inici de cada classe, el qual es posa a disposició quant ens sigui sol·licitat.

 

Es prega que si un nen/a no pot assistir un dia a una classe ho comuniqui mitjançant correu electrònic a: fabra@fabraformacio.com

 

CONDICIONS

 

NOMBRE D’ALUMNES:

Si un cop finalitzades les inscripcions, no s'arribés al mínim de nens, Fabra Formació es reserva el dret a reformular les condicions per tal de poder assegurar-ne la viabilitat, i així ho faria saber a les famílies afectades. Serà el mateix procediment en el cas que un cop iniciat el curs algun alumne es doni de baixa, per això es prega a les famílies que per tal de no distorsionar el grup i els imports de les quotes establertes, que un cop s’iniciï el curs, l’alumne finalitzi el curs de l’activitat extraescolar amb la resta dels companys.

 

ALTES:

Les altes fora dels terminis establerts es podran acceptar sempre que hi hagi places disponibles i no interfereixin en el desenvolupament de l’activitat.

 

BAIXES:

En el cas de baixa de l’activitat durant el curs escolar, ha de ser comunicada abans del dia 30 de cada mes. El mes en curs, la quota es cobrarà de forma íntegra, no s’estableixen parts proporcionals. Si la baixa a l’activitat és comunicada a posteriori es considerarà quota íntegra a cobrar del mes següent.

Les baixes hauran de ser comunicades per part de les famílies per escrit i per correu electrònic a: fabra@fabraformacio.com

 

 

FORMA PAGAMENT

El cobrament de les quotes es realitzarà directament a les famílies i mitjançant rebut domiciliat del 1 al 5 de cada mes i de forma trimestral (octubre-gener-abril).

 

Condicionants al cobrament de les quotes:

En el cas que sigui retornat un rebut, les despeses de devolució seran a càrrec de la família contractant. L’import és de 5€.

En el cas que hi hagi un impagament de la quota mensual i no es corregeixi en un període de 15 dies, Fabra Formació donarà de baixa de l’activitat al nen/a per impagament.

Sempre es cobraran mesos complerts, no s’estableixen parts proporcionals (exceptuant mesos de setembre i juny).

INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT/S EXTRAESCOLARS

1-Fer la inscripció online en el següent enllaç:

2-El període d’inscripcions a les activitats extraescolars per al curs 2020/2021 serà fins el 23/09/2020, per tal de poder saber els grups que poden iniciar. Durant el curs es poden incorporar nous alumnes.

 

3-Finalitzat el període d’inscripció, la família rebrà un correu electrònic de l'activitat i un document explicatiu per tal que l’alumne conegui com es podrà connectar correctament a les activitats inscrites.

Fabra Formació es reserva el dret a intercanviar els horaris o dies de les activitats programades, en base a les necessitats o impediments que puguin sorgir, i així ho faria saber a les famílies afectades.

 

DUBTES I ACLARIMENTS

Comentar-vos també que estem oberts a qualsevol suggeriment, ampliació d'activitats i d'horaris. Comenteu-nos el que necessiteu i intentarem ajustar-nos a les vostres peticions.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte en nosaltres a través del nostre formulari de contacte:

 O bé per correu electrònic: fabra@fabraformacio.com

O per telèfon: 873 45 18 48

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)