Igualtat de gènere, pla igualtat i prevenció

 

de l'assetjament sexual en en l'ambit laboral

 

OBJECTIUS

 • Conèixer per què és necessari incidir en la igualtat dins de l'àmbit laboral.
 • Determinar què és un Pla d'Igualtat i per què és necessari.
 • Facilitar eines que permetin al personal laboral la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral. Així com prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Es tractaran temes com la segregació ocupacional, es donaran eines per permetre la promoció de la igualtat de tracte i oportunitats, es donaran algunes consignes per utilitzar un llenguatge no sexista en l'àmbit laboral i s'ampliarà el concepte de cultura organitzativa i condicions laborals.

CONTINGUTS

Mòdul 1. Igualtat d'oportunitats dins de l'àmbit laboral.

 • Anàlisi de conjunta discriminació en l'àmbit laboral.
 • Segregació ocupacional: Què és.
 • Condicions laborals: Diferències retributives entre dones i homes.
 • Conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
 • Assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.

 Mòdul 2. El Pla d'Igualtat.

 • Explicació conceptual.
 • Breu remissió normativa.
 • Els/Les actors/es del Pla d'Igualtat.
 • Quins beneficis pot aportar els Plans d'Igualtat?

Mòdul 3. Promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats. Prevenció de l'assetjament sexual.

 • Assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Seguretat i salut laboral.
 • Comunicació i llenguatge no sexista.
 • Cultura organitzativa i condicions laborals.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)