FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

Pla d'Igualtat per a les empreses

Els supòsits en els quals les empreses estan obligades a disposar d'un Pla d'Igualtat (Llei Orgànica 3/2007 i el Real Decret llei 6/2019) són les empreses amb cinquanta o més persones en plantilla tenen l'obligatorietat d'elaborar i implementar un Pla d'Igualtat d'Empresa.

 

Aquesta obligació s'implantarà de forma gradual en els pròxims anys en funció de la mida de la seva empresa. En concret:

  • Si té de 50 a 100 persones en plantilla, haurà tenir-lo a partir del 7 de març de 2022.
  • Si la seva empresa té entre 101 i 150 persones en plantilla, ha de tenir el pla a partir de el 7 de març de 2021.
  • I si la seva plantilla és d'entre 151 i 250 persones ocupades, haurà de disposar del pla a partir del 7 de març de 2020. 

 

 

També han d'elaborar el Pla d'Igualtat les empreses, qualsevol que sigui la seva grandària, quan ho estableixi el conveni col·lectiu o quan les autoritats així ho exigeixin.

Descripció

 

Les empreses han de fomentar i promoure la igualtat real i efectiva d'oportunitats entre homes i dones, detectant barreres i discriminacions i promovent mesures que fomentin la incorporació, la permanència i el desenvolupament de la carrera professional de les dones en condicions d'igualtat d'oportunitats.

 

 

 

Formació dirigida a

 

Empreses i entitats que necessitin realitzar formació per als treballadors en aquesta matèria, per tal de conèixer els aspectes fonamentals de la Llei d'Igualtat així com els objectius i finalitat d'un Pla d'Igualtat, d'acord amb la legislació vigent. 

 

Empreses i entitats que hagin d'implementar el Pla d'Igualtat a la seva empresa, per tal de formar-se com es realitza un Pla d'Igualtat, realitzar-lo i implementar-lo.

 

 

La formació

  

Fabra Formació ofereix la possibilitat de formació especialitzada en matèria d’igualtat i de gènere, pel pla d’igualtat o bé per prevenció, d’acord a la llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

Aquesta/es formacions es poden realitzar en diferents modalitats:


-Presencial
-Aula virtual
-Online
-Distància

  

FORMACIÓ PRESENCIAL / VIRTUAL

FORMACIÓ ONLINE / DISTÀNCIA

Curs igualtat de gènere i oportunitats

Curs de sensibilització en la igualtat d'oportunitats 

Accions per a la igualtat efectiva de dones i homes

Conceptes bàsics de la teoria de gènere i del lleguatge  no sexista.

Curs especialista en implantació de plans d’igualtat a l'empresa 

Curs formador de formadors en igualtat de gènere

  

Si busqueu altres formacions relacionades, contacteu amb nosaltres i dissenyarem un pla d'accins formatives adaptades a les vostres necessitats. 

 

T. 873 45 18 48

fabra@fabraformacio.com

 

 

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)