FORMACIONS EN IGUALTAT DE GÈNERE

Fabra Formació ofereix formació especialitzada en la promoció de la igualtat de gènere, la prevenció de l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, com afrontar la discriminació LGTBI, la igualtat efectiva de dones i homes i la violència de gènere.

Es tractaran temes com la segregació ocupacional, es donaran eines per permetre la promoció de la igualtat de tracte i oportunitats, eines que permetrin entendre i sensibilitzar a la població, eines per identificar les possibles situacions, es donaran algunes consignes per utilitzar un llenguatge no sexista en l'àmbit laboral, i s'ampliarà el concepte de cultura organitzativa i condicions laborals, entre altres..

Programem i dissenyem les següents accions formatives:

  • Curs promoció en la igualtat de gènere
  • Curs prevenció de l'assetjament sexual en l'àmbit laboral
  • Curs com afrontar la discriminació LGTBI
  • Com actuar davant situacions discriminatòries
  • Curs igualtat de gènere i oportunitats
  • Curs de sensibilització en la igualtat d'oportunitats 
  • Accions per a la igualtat efectiva de dones i homes
  • Conceptes bàsics de la teoria de gènere i del lleguatge  no sexista.
  • Curs especialista en implantació de plans d’igualtat a l'empresa 
  • Curs formador de formadors en igualtat de gènere

Descripció

 

Les entitats han de fomentar i promoure la igualtat real i efectiva d'oportunitats entre homes i dones, detectant barreres i discriminacions i promovent mesures que fomentin la incorporació, la permanència i el desenvolupament de la carrera professional de les dones en condicions d'igualtat d'oportunitats.

 

  

Formació dirigida a

 

Organismes públics i entitats que necessitin realitzar formació per als treballadors o usuaris en aquesta matèria, per tal de conèixer els aspectes fonamentals de la Llei d'Igualtat 

  

Aquestes formacions es poden realitzar en diferents modalitats:


-Presencial
-Aula virtual
-Online
-Distància

  

  

Si busqueu altres formacions relacionades, contacteu amb nosaltres i dissenyarem un pla d'accins formatives adaptades a les vostres necessitats. 

 

T. 873 45 18 48

fabra@fabraformacio.com

 

 

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)