ESPECIALISTA EN MICROSOFT OFFICE 2019

WORD, EXCEL, ACCESS I POWER POINT

OBJECTIUS

 • Adquirir habilitats per treballar documents de text a Word.
 • Dominar, amb el curs de Microsoft Office, els fulls de càlcul i fer tot tipus d'operacions en Excel.
 • Treballar bases de dades amb Access.
 • Dissenyar presentacions creatives i atractives amb Power Point.
 • Descobrir les possibilitats d'animació i de transició que ofereix Power Point.

CONTINGUTS

MÒDUL 1. MICROSOFT WORD 2019

 

Tema 1. Word

 • Introducció a Word
 • La finestra de Word
 • Presentació de la vista Backstage
 • Ajuda a Office

Tema 2. La Cinta d'opcions

 • Presentació de la Cinta d'opcions
 • La fitxa d'inici
 • La Fitxa Inserir
 • La Fitxa Disseny de Pàgina
 • La Fitxa Referències
 • La Fitxa Correspondència
 • La Fitxa Revisar
 • La Fitxa Vista
 • La fitxa complements
 • La Fitxa Programador

Tema 3. Tasques bàsiques per manejar arxius

 • Crear un document
 • Obrir un document
 • Desar un document
 • Tancar un document
 • Crear una plantilla
 • Blogs a Word 2019
 • Desplaçament per document
 • Apropar o allunyar un document
 • Mostrar o amagar marques de format

Tema 4. Treballar amb text

 • Començar a treballar amb text
 • Seleccionar text
 • Moure, copiar, tallar i enganxar
 • Buscar i reemplaçar

Tema 5. Ortografia i gramàtica

 • Corrector ortogràfic i gramatical
 • Llegir en veu alta
 • Diccionari de sinònims
 • Traduir text a un altre idioma

Tema 6. Format i estil d'un document

 • Marges de pàgina
 • Seleccioneu l'orientació de la pàgina
 • Seleccionar mida del paper
 • Escriure a columnes
 • Encapçalament, peu i número de pàgina
 • Format de text
 • Estil de text
 • Paràgrafs
 • Tabulacions
 • Numeració i vinyetes
 • Vores i ombrejats
 • Inserir una portada

Tema 7. Altres elements útils

 • Altres elements
 • Crear índexs de contingut
 • Escriure notes al peu
 • Investigació
 • Cites i Bibliografies
 • Crear títols específics
 • Crear índex
 • Crear sobres i etiquetes
 • Protegir documents

Tema 8. Treballar amb taules

 • Creació d'una taula
 • Eliminació d'una taula
 • Moure i canviar la mida d'una taula
 • Dividir una taula en dos
 • Propietats
 • Fitxes contextuals
 • Els elements que la componen
 • Formats: vores i ombrejats

Tema 9. Treballar amb il·lustracions

 • Treballar amb il·lustracions
 • Inserir una imatge
 • Fitxa format de la imatge
 • Modificar una imatge
 • Fitxa format de forma
 • Crear un dibuix
 • Modificar un dibuix
 • Inserir una captura
 • Ajustar text
 • Icones
 • Model 3D
 • SmartArt
 • Gràfics

Tema 10. Vista i impressió d'un document

 • La vista preliminar
 • Vistes d'un document
 • Opcions de la impressió
 • Cancel·lar la impressió

 

MÒDUL 2. MICROSOFT EXCEL 2019

 

Tema 1. L'entorn Excel i la Cinta d'Opcions

 • Conceptes Generals
 • L'Entorn d'Excel
 • Guardar i Obrir Documents

Tema 2. Tasques bàsiques en treballar amb dades

 • Treballar amb dades
 • Primers Passos
 • La introducció de dades
 • Inserir, eliminar i moure
 • Desfer i refer
 • Revisió ortogràfica

Tema 3. Formats bàsics i condicionals

 • Presentació de les dades
 • Format dels Títols
 • Fons
 • Format condicional
 • Estils i Temes
 • Protegir el full

Tema 4. Treballar amb fòrmules (I)

 • Introducció a les fórmules
 • Què és una fórmula?
 • Càlculs automàtics
 • Edicions de fórmules
 • Noms i títols

Tema 4. Treballar amb fòrmules (II). Funcions

 • Introducció a les funcions
 • Què és una funció?
 • Introducció de funcions
 • Categories de funcions

Tema 6. Imprimir i compartir fulls de càlcul

 • Impressió o publicació
 • Impressió
 • Publicació

Tema 7. Representació gràfica de les dades

 • Crear un Gràfic
 • Personalització del Gràfic

Tema 8. Treballar amb dades distribuïdes en diversos fulls

 • Dades en diverses fulles
 • Prototip de factura
 • Referències 3D
 • Gestió dels fulls d´un llibre
 • Referències a altres llibres

Tema 9. Llistes i taules de dades

 • Introducció de dades
 • Ordenar i Agrupar dades
 • Filtratge de dades
 • Taules de dades

Tema 10. Com gravar i usar les Macros

 • Introducció a les macros
 • Què és un macro?
 • Introduir seqüències de dies
 • Associar una macro a un botó
 • Definir noves funcions
 • Macros i seguretat

Tema 11. Personalitzar l'entorn d'Excel

 • Altres elements de l'entorn d'excel
 • Barra d'eines d'accés ràpid
 • La Cinta d'opcions
 • La barra d'estat
 • Opcions d'entorn

 

MÒDUL 3. MICROSOFT POWERPOINT 2019

 

Tema 1. La interfície de PowerPoint

 • Introducció a PowerPoint
 • La finestra de PowerPoint
 • La cinta d'opcions
 • Els panells de l'àrea de treball
 • Les diferents vistes
 • Fitxa Arxiu
 • Opcions de PowerPoint

Tema 2. Fitxa Inici

 • Grup Diapositives
 • El Menú Contextual
 • Grup Portapapers
 • Grup Font
 • Grup Paràgraf
 • Grup Edició

Tema 3. Fitxa Revisar

 • Grup Revisió
 • Grup Idioma
 • Grup Comentaris

Tema 4. Fitxa Disseny

 • Grup Personalitzar
 • Grup Temes
 • Format del fons

Tema 5. Fitxa Insertar: Textos i símbols

 • Grup Text
 • Quadre de text
 • WordArt
 • Objecte
 • Grup Símbols

Tema 6. Fitxa Insertar: Imatges i gràfics

 • Inserir Imatge
 • Grup Organitzar
 • Imatges a Línia
 • Captura
 • Il·lustracions

Tema 7. Àudio i Videos

 • Afegir un vídeo
 • Editar un vídeo
 • Afegir un clip d'àudio
 • Editeu clip d'àudio
 • Convertir una presentació en un vídeo

Tema 8. Animacions i transicions

 • Animacions i transicions
 • Afegeix Animació
 • Afegeix Transició

Tema 9. Presentació amb diapositives

 • Iniciar Presentació ambDiapositives
 • Presentació Personalitzada
 • Configuració de la Presentació

Tema 10. Guardar i enviar

 • Imprimir
 • Informació
 • Enviar mitjançant correu electrònic
 • Crear un document PDF/XPS
 • Crear un vídeo
 • Empaquetar presentació per a CD
 • Crear documents

 

MÒDUL 4. MICROSOFT ACCESS 2019

 

Tema 1. Funcions bàsiques per manejar arxius

 • Crear una nova base de dades d'Access
 • Elements d'una base de dades Access
 • Interfície d'usuari d'Access 2019
 • Utilitzeu l'ajuda d'Access 2019

Tema 2. Interfície d'Access 2019

 • Vista full de dades
 • Vista Disseny
 • Propietats de la taula

Tema 3. Base de dades

 • Dissenyar una base de dades
 • Crear la nostra base de dades
 • Crear taules

Tema 4. Taules

 • Introduir dades a les taules
 • Modificar l'estructura de la base de dades
 • Clau principal i índexs
 • Valors predeterminats
 • Relacions i integritat referencial
 • Copiar taules
 • Eliminar taules

Tema 5. Consultes

 • Introducció a consultes
 • La Vista Full de dades de consulta
 • La Vista Disseny d'una consulta
 • Estructura bàsica de les consultes
 • Crear consultes

Tema 6. Formularis

 • Què són els formularis
 • Crear un formulari
 • Tipus de formularis
 • Controls de formulari
 • Modificar formularis

Tema 7. Informes

 • Introducció a informes
 • Utilitzar els informes
 • Vistes dels informes
 • Seccions i propietats
 • Dissenyar l'informe
 • Crear informes amb assistents
 • Crear un informe en un clic

Tema 8. Macros

 • Què són les macros
 • La Vista Disseny de les Macros
 • Crear macros independents
 • Crear macros incrustades en formularis i informes
 • Crear una macro de dades
 • Modificar accions i blocs lògics
 • Macros condicionals
 • Executar macros
 • Tipus d'esdeveniments
 • Depurar macros

Tema 9. Mòduls

 • Què són els mòduls
 • Tipus de mòduls i procediments
 • Crear un mòdul
 • Depuració de mòduls
 • Depuració de procediments

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)