CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

OBJECTIUS

Amb aquest curs coneixeràs les funcions i responsabilitats que assumeixen els tècnics de prevenció de riscos laborals, prenent consciència dels riscos inherents al lloc de treball i com evitar-los. Es tracta d'una formació que t'habilita per a exercir com a recurs preventiu.

Al final d'aquest curs podràs: 

  • Conèixer les funcions i responsabilitats que assumeixen els diferents components en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Prendre consciència dels riscos inherents als llocs de treball i com evitar-los.

CONTINGUTS

MÒDUL 1. FONAMENTS BÀSICS SOBRE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

 

1.1. El treball i la salut.

1.2. Les condicions de treball.

1.3. Danys derivats del treball.

1.4. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscs laborals.

 

MÒDUL 2. EL PAPER DEL COMANDAMENT INTERMEDI A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

 

2.1. Integració de la prevenció de riscos laborals a l'estructura de l'organització.

2.2. Funcions dels comandaments intermedis a la prevenció de riscos laborals.

2.3. Instruments del comandament intermedi per a la prevenció de riscos laborals.

 

MÒDUL 3. TÈCNIQUES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

 

3.1. Avaluació de riscos.

3.2. Control i registre d’actuacions.

3.3. Elaboració de plans d’emergència per als treballadors.

 

MÒDUL 4. TIPUS DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES.

 

4.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.

4.2. Riscos químics i elèctrics.

4.3. Riscos d’incendi i explosió.

4.4. Riscos lligats al medi ambient de treball.

4.5. Riscos ergonòmics i psicosocials.

 

MÒDUL 5. PRIMERS AUXILIS.

 

5.1. Intervenció bàsica davant cremades hemorràgies fractures ferides i intoxicacions.

5.2. Manteniment de farmacioles de primers auxilis.

5.3. Intervenció i transport de ferits i malalts greus.

5.4. Tècniques de reanimació cardiopulmonar.

 

 

 

 

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)