AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

OBJECTIUS

 • Entendre les diferències entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries estudiant els tipus de l'anàlisi de causes, simptomatologia i tractaments.
 • Conèixer la normativa i el control d'ús d'al·lèrgens en la indústria alimentària així com per evitar la contaminació creuada.
 • Interpretar correctament les etiquetes per saber si un producte és apte o no per a la persona en al·lèrgica o intolerant.
 • Conèixer com actuar en cas de reaccions adverses greus.
 • Assimilar els conceptes necessaris per poder informar als consumidors d'aliments potencialment al·lèrgics.
 • Conèixer la normativa vigent en al·lèrgens.
 • Aplicar en l'activitat laboral la prevenció i el manteniment dels aliments amb al·lèrgens.
 • Ajudar els establiments a complir les seves obligacions en matèria de seguretat alimentària.
 • Aprendre a elaborar les fitxes nutricionals dels plats elaborats.
 • Realitzar adequadament l'etiquetatge dels aliments.
 • Conèixer quins són els perills d'un al·lèrgic o intolerant que es poden presentar en el consum dels aliments.
 • Conèixer els principals aliments causants d'al·lèrgies i intoleràncies.
 • Descobrir les repercussions d'aquests perills per a la salut, així com quines mesures preventives s'han de realitzar per evitar-los. 

CONTINGUTS

MÒDUL 1. AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Tema 1. Què és una al·lèrgia alimentària?

 • L'al·lèrgia alimentària.
 • Aparició de l'al·lèrgia als aliments.
 • Símptomes de l'al·lèrgia alimentària.
 • Principals aliments implicats en les reaccions al·lèrgiques.
 • Gravetat de les reaccions al·lèrgiques.

Tema 2. Què és una intolerància alimentària?

 • La intolerància alimentària.
 • Símptomes de la intolerància alimentària.
 • Principals aliments implicats en les intoleràncies alimentàries.

MÒDUL 2. TIPUS D'AL·LÈRGENS CONTEMPLATS A LA NORMATIVA

Tema 3. Llistat d'al·lèrgens a declarar

Tema 4. Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries més comuns

 • Al·lèrgia a la llet.
 • Al·lèrgia a l'ou.
 • Al·lèrgia al peix i al marisc.
 • Al·lèrgia als fruits secs.
 • Intolerància al gluten - malaltia celíaca.
 • Intolerància a la lactosa.

MÒDUL 3. PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS D'AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Tema 5. Control de matèries primeres i proveïdors

 • Gestió de les matèries primeres.
 • Maneig de les matèries primeres en recepció.
 • Manipulació de les matèries primeres i productes intermedis semi acabats.
 • Gestió de proveïdors.

Tema 6. Formulació del producte

 • Avaluació de formulacions establertes.
 • Canvi en la formulació de productes.
 • Gestió d'al·lèrgens.

Tema 7. Instal·lacions i equips

 • Disseny i instal·lacions.
 • Línies, àrees i equips.
 • Gestió d'al·lèrgens.

Tema 8. Mesures preventives

MÒDUL 4. ETIQUETATGE

Tema 9. Etiquetatge d'al·lèrgens

 • Informació obligatòria de l'etiquetatge.
 • Principals problemes relacionats amb l'etiqueta.
 • Els ingredients.
 • Reglament sobre informació facilitada a el/la consumidor/a.
 • Arbre de decisió sobre l'etiquetatge d'al·lèrgens.

MÒDUL 5. EXÀMEN FINAL

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)