MANIPULACIÓ D'ALIMENTS I HIGIENE ALIMENTÀRIA

OBJECTIUS

 • Aprendre quines són les causes principals de contaminació dels aliments, així com els tipus de contaminants que existeixen. 
 • Conèixer els conceptes de la cadena epidemiològica i analitzar els condicionants que afavoreixen el desenvolupament dels contaminants. 
 • Mostrar la importància de la higiene i seguretat alimentària tenint en compte el paper del manipulador d'aliments. 
 • Conèixer les mesures bàsiques de neteja i desinfecció dels aliments i la responsabilitat que les empreses tenen en l'autocontrol dels seus plans generals d'higiene.

CONTINGUTS

 

Tema 1. Introducció i pautes bàsiques d'higiene 

 • Introducció. 
 • Aspectes bàsics. 
 • La formació del manipulador d'aliments. 
 • Obligacions del manipulador d'aliments. 
 • Normes d'higiene. 
 • La responsabilitat del manipulador d'aliments. 

Tema 2. Sistemes d'autocontrol basats en els principis de l'anàlisi de perills i punts de control perillosos (APPCC) 

 • Normativa. 
 • Definició de sistema APPCC. 
 • Aplicació del sistema APPCC. 
 • Equip de APPCC. 

Tema 3.   Els perills dels aliments 

 • Introducció. 
 • La cadena alimentària. 
 • Tipus de perills. 
 • Riscos associats.

Tema 4.   Mesures preventives 

 • Mesures preventives en l'elaboració de menjarss 
 • Mesures preventives en la conservació d'aliments.

Tema 5.   Malalties de transmissió alimentària 

 • Introducció. 
 • Concepte de malaltia de transmissió alimentària. 
 • Elements de la toxiinfecció alimentària. 
 • Principals malalties de transmissió alimentària. 
 • Mesures preventives generals per evitar una intoxicació. 

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)