Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Qui ha de realitzar el curs?

 

Segons el Reglament UE 1169/2011 tot el personal que subministra o intervé en el procés de preparació o servei d'aliments ha d'estar informat sobre els efectes en el consumidor al·lèrgic o intolerant.

En el termini de tres anys des de la seva entrada en vigor (és a dir, a partir del 13 de desembre de 2014), és indispensable que el consumidor pugui tenir accés a la informació sobre els ingredients en tots els aliments, envasats o no, inclosos els posats a la seva disposició i els venuts a granel.

Cal doncs que tots els establiments que subministren aliments (bars, restaurants, guarderies, col·legis instituts, hospitals, residències, carnisseries, peixateries, fruiteries, pastisseries ...) i les empreses alimentàries, informin al consumidor sobre els al·lèrgens i adaptin les cartes , rètols i etiquetatge a la normativa.

 

 OBJETIUS

 

• Entendre les diferències entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries estudiant els tipus de l'anàlisi de causes, simptomatologia i tractaments.

• Conèixer la normativa i el control d'ús d'al·lèrgens en la indústria alimentària així com per evitar la contaminació creuada,

• Interpretar correctament les etiquetes per saber si un producte és apte o no per a la persona en al·lèrgica o intolerant.

• Conèixer com actuar en cas de reaccions adverses greus

• Assimilar els conceptes necessaris per poder informar als consumidors d'aliments potencialment al·lèrgics.

• Conèixer la normativa vigent en al·lèrgens.

• Aplicar en l'activitat laboral la prevenció i el manteniment dels aliments amb al·lèrgens.

• Ajudar els establiments a complir les seves obligacions en matèria de seguretat alimentària.

• Aprendre a elaborar les fitxes nutricionals dels plats elaborats.

• Realitzar adequadament l'etiquetatge dels aliments.

• Conèixer quins són els perills d'un al·lèrgic o intolerant que es poden presentar en el consum dels aliments.

• Conèixer els principals aliments causants d'al·lèrgies i intoleràncies.

• Descobrir les repercussions d'aquests perills per a la salut, així com quines mesures preventives s'han de realitzar per evitar-los. 

 

CONTINGUTS

MÒDUL 1. AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Tema 1. Què és una al·lèrgia alimentària?

 

Tema 2. Què és una intolerància alimentària?

 

MÒDUL 2. TIPUS D'AL·LERGENS CONTEMPLATS A LA NORMATIVA

Tema 3. Llistat d'al·lèrgens a declarar

Tema 4. Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries més comuns

 

MÒDUL 3. PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS EN AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Tema 5. Control de matèries primeres i proveïdors

 

Tema 6. Formulació del producte

 

Tema 7. Instal·lacions i equips

 

Tema 8. Mesures preventives

MÒDUL 4. ETIQUETATGE

Tema 9. Etiquetatge d'al·lèrgens

 

Fabra Formació realitza la formació a l'alumne, l'expedició del corresponent diploma acreditatiu i en el cas que s'escaigui, la gestió de la formació a través de "Fundación Estatal Laboral para el Empleo".

  

Totes aquelles empreses, professionals, treballadors i persones interessades en realitzar aquest curs/os o ampliar la informació, poden posar-se en contacte en nosaltres a través del número de telèfon 873 45 18 48 o del correu electrònic fabra@fabraformacio.com

 

Si t'interessa aquesta formació en format ONLINE

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)