Manipulació d'aliments i higiene alimentària


Qui ha de realitzar el curs?

 

Totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei. 

 

Les empreses alimentàries són les que han de vetllar pel manteniment de les normes d'higiene i han de garantir que el seu personal rebi la formació suficient i les instruccions necessàries. A més a més, és indispensable una bona formació en higiene i innocuïtat dels aliments. Els establiments alimentaris han de disposar d'un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària. Aquest pla és un dels prerequisits que ha de desenvolupar l'establiment dintre del seu sistema d'autocontrols. 

 

Objectius del curs

 

 • Aprendre quines són les causes principals de contaminació dels aliments, així com els tipus de contaminants que existeixen. 
 • Conèixer els conceptes de la cadena epidemiològica i analitzar els condicionants que afavoreixen el desenvolupament dels contaminants. 
 • Mostrar la importància de la higiene i seguretat alimentària tenint en compte el paper del manipulador d'aliments. 
 • Conèixer les mesures bàsiques de neteja i desinfecció dels aliments i la responsabilitat que les empreses tenen en l'autocontrol dels seus plans generals d'higiene. 

 

 

Continguts del curs

 

 1.   Introducció i pautes bàsiques d'higiene 

 • Introducció 
 • Aspectes bàsics 
 • La formació del manipulador d'aliments 
 • Obligacions del manipulador d'aliments 
 • Normes d'higiene 
 • La responsabilitat del manipulador d'aliments 

 

2.   Sistemes d'autocontrol basats en els principis de l'anàlisi de perills i punts de control perillosos (APPCC) 

 • Normativa 
 • Definició de sistema APPCC 
 • Aplicació del sistema APPCC 
 • Equip de APPCC 

 

3.   Els perills dels aliments 

 • Introducció 
 • La cadena alimentària 
 • Tipus de perills 
 • Riscos associats

 

4.   Mesures preventives 

 • Mesures preventives en l'elaboració de menjars 
 • Mesures preventives en la conservació d'aliments

 

5.   Malalties de transmissió alimentària 

 • Introducció 
 • Concepte de malaltia de transmissió alimentària 
 • Elements de la toxiinfecció alimentària 
 • Principals malalties de transmissió alimentària 
 • Mesures preventives generals per evitar una intoxicació 

 

 

Fabra Formació realitza la formació a l'alumne, l'expedició del corresponent diploma acreditatiu i en el cas que s'escaigui, la gestió de la formació a través de "Fundación Estatal Laboral para el Empleo".

  

Totes aquelles empreses, professionals, treballadors i persones interessades en realitzar aquest curs/os o ampliar la informació, poden posar-se en contacte en nosaltres a través del número de telèfon 873 45 18 48 o del correu electrònic fabra@fabraformacio.com

 

Si t'interessa aquesta formació en format ONLINE

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)