Manipulació d'aliments, higiene alimentària i prevenció COVID 19

 

Qui ha de realitzar el curs?

 

Totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei. 

 

Les empreses alimentàries són les que han de vetllar pel manteniment de les normes d'higiene i han de garantir que el seu personal rebi la formació suficient i les instruccions necessàries.

 

A més a més, és indispensable una bona formació en higiene i innocuïtat dels aliments.

 

Els establiments alimentaris han de disposar d'un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària. Aquest pla és un dels prerequisits que ha de desenvolupar l'establiment dintre del seu sistema d'autocontrols. 

 

 OBJETIUS

 

  • Donar a conèixer la normativa de referència en matèria de seguretat alimentària.
  • Explicar les responsabilitats que té el manipulador d'aliments.
  • Conèixer els diferents tipus de contaminació que pot haver-hi en els aliments i quines conseqüències poden tenir.
  • Entendre els factors que regulen la contaminació bacteriana.
  • Descriure les pràctiques higièniques que cal aplicar perquè els aliments no siguin un risc per a la salut de consumidor.
  • Conèixer algunes de les malalties que es poden transmetre a través dels aliments.
  • Entendre què és i com s'aplica el pla APPCC.
  • Proposar estratègies per fer front a el risc de contagi de la COVID-19.
  • Conscienciar sobre la transcendència que té l'actitud del manipulador en la seguretat dels aliments.

 

CONTINGUTS

1. Conceptes bàsics (manipulador, normativa, contaminació)

2. Contaminació bacteriana (condicions, precaucions)

3. Pràctiques higièniques correctes (higiene, neteja, manipulació, residus, plagues ...)

4. Malalties transmeses pels aliments

5. Anàlisi de perills i mesures preventives

6. Prevenció de la transmissió de la COVID-19 (aspectes bàsics, mesures per a la prevenció de contagis per SARS-CoV-2)

 

Fabra Formació realitza la formació a l'alumne, l'expedició del corresponent diploma acreditatiu i en el cas que s'escaigui, la gestió de la formació a través de "Fundación Estatal Laboral para el Empleo".

  

Totes aquelles empreses, professionals, treballadors i persones interessades en realitzar aquest curs/os o ampliar la informació, poden posar-se en contacte en nosaltres a través del número de telèfon 873 45 18 48 o del correu electrònic fabra@fabraformacio.com

 

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)