Monitor/a d'acompanyament de transport escolar

Durada: 10 hores.

 

Aquest curs et capacitarà professionalment per fer-te responsable d'un grup de menors en autobusos tant en rutes escolars com excursions o viatges amb l'objectiu de garantir la seguretat i comoditat. Així mateix s’adquiriran els coneixements i eines necessàries per transmetre les pautes correctes d'actuació als usuaris d'aquest transport.

Permetrà aprendre tècniques i estratègies eficaces per a la dinamització de les rutes escolars.

 

Objetius

 

ü  Conèixer les funcions i tasques de l'acompanyant i la seva importància en la prevenció d'accidents.

ü   Adquirir mitjançant la teoria i la pràctica els coneixements necessaris sobre educació viària adequada a la planificació i desenvolupament de les comeses a exercir.

ü  Conèixer la normativa legal aplicable, la seva finalitat i adequat ús.

ü   Conèixer el funcionament bàsic del vehicle i la figura del conductor pel que fa a les seves implicacions legals.

ü  Conèixer els diferents sistemes de seguretat en els transports escolars.

 

 DESTINATARIS

 

 Professors, educadors, monitors, directors de lleure, personal de centres educatius, pares o qualsevol altra persona que participa en el sistema de relacions que estableix una comunitat educativa.

 

 Tots ells juguen un paper  en l’educació dels nens i en aquest curs es pretén formular polítiques educatives, que afavoreixin la millora de la vida escolar amb el treball preventiu, per tal una persona tingui la capacitat d'afrontar el conflicte d'una manera positiva, resoldre’l i millorar les relacions interpersonals.

 

 

 

 

  

Fabra Formació realitza la formació a l'alumne, l'expedició del corresponent diploma acreditatiu i en el cas que s'escaigui, la gestió de la formació a través de "Fundación Laboral para la Formación y el Empleo-FUNDAE".

  

Totes aquelles empreses, professionals, treballadors i persones interessades en realitzar aquest curs/os o ampliar la informació, poden posar-se en contacte en nosaltres a través del número de telèfon 873 45 18 48 o del correu electrònic fabra@fabraformacio.com

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)